​Salariul minim de 2.350 lei – cum stabilim ce salariați au funcții ce impun studii superioare

0
4138
Noua Clasificare a Ocupațiilor din România (COR) nu mai clasifică grupele majore de ocupații în funcție de gradul de instruire (nivelul școlii absolvite), astfel încât putem întâlni la Grupa majoră 2 funcții care nu necesită studii superioare, după cum la Grupa majoră 3 putem întâlni funcții care necesită studii superioare. Cum stabilim care dintre salariați au funcții ce impun studii superioare?

Începând cu 1 ianuarie 2019, în România salariul minim a fost modificat prin HG 937/2018 astfel :

– salariu minim standard – de 2.080 lei
– salariu minim – 2.350 lei pentru persoanele încadrate în funcții ce impun nivel de studii superioare și înregistrează o vechime în câmpul muncii în domeniul respectiv de minim 1 an.
– salariu minim de 3000 lei pentru sectorul construcțiilor ( prevazut in Codul Muncii – legea 53/2003 actualizata )

Noua Clasificare a ocupațiilor din România ( COR – ISCO 08 ) ce se aplică de la 01 ianuarie 2012 nu mai clasifică grupele majore în funcție de gradul de instruire (nivelul școlii absolvite).

Acesta fost introdus în locul vechiului COR –ISCO 88 de către România conform Regulamentului Comisiei Europene 1022/29.10.2009 cu privire la Clasificarea Internațională Standard a Ocupațiilor-ISCO 08 .

Cu alte cuvinte, COR – ISCO 08 aprobat prin OINS 856/2011 și OMMFPS 1832/2011 nu mai precizează nivelul de studii necesar angajării în ocupațiile/funcțiile prevăzute în fiecare grupă majoră, cu unele excepții.

Astfel, dacă în reglementarea anterioară a COR – ISCO 88 în grupa majoră 2 erau grupate doar ocupații cu nivel de STUDII SUPERIOARE , observăm că în actuala reglementare a COR – ISCO 08 această exigență nu mai este respectată, în grupa majoră 2 regăsindu-se atât ocupații cu nivel de studii învățământ universitar, cât și ocupații pentru care nivelul de studii cerut este cel de studii medii.

Clasificarea COR după codurile vechi ISCO 88 cuprindea 9 grupe majore în funcție de nivelul studiilor de la 4 (superioare) până la 1 (studii generale) astfel :

Grupele majore de ocupații sunt:
1. Legiuitori, înalți funcționari și conducători,
2. Specialiști (cu ocupații intelectuale și științifice) 4 ( studii superioare)

3. Tehnicieni 3 ( studii medii sau postliceale )
4. Funcționari 2 ( studii medii )
5. Lucrători, operatori în comerț și asimilați 2 (studii medii)
6. Muncitori din agricultura și pescuit 2 (studii medii)
7. Muncitori și meseriași 2 (studii medii)
8. Operatori pe instalații, mașini și asamblori de mașini, echipamente și alte produse 2 (studii medii)
9. Muncitori necalificați 1 ( studii generale)
0. Forțele armate

Că să vedem corespondența codurilor COR vechi-ISCO 88 cu codurile actuale ISCO 08 urmărim tabelul de aici.

Să luăm două exemple să înțelegem mai bine :

  • 1.De exemplu funcția de manager în domeniul siguranței alimentare – Cod COR vechi-ISCO 88- 242321

Fiind în GRUPA MAJORĂ 2 – funcția era la studii superioare. Dacă ne uităm în tabel la codul COR 325715, am fi tentați să îl încadram la studii medii fiind în grupa 3, dar în realitate acesta trebuie să-și păstreze nivelul de studii prevăzut inițial adică cel de studii superioare!

  • 2. Funcția de prezentator (crainic) televiziune – Cod COR vechi ISCO 88-347202

Fiind la grupa majoră 3-nivelul de studii prevăzut era cel de studii medii sau postliceale.
În actualul COR-ISCO 08-acesta este 265602 ( vezi tabelul de corespondență )
Deși e grupa majoră 2 nu necesită studii superioare ci vom ține cont de nivelul studiilor prevăzut inițial adică de studii medii sau postliceale.

În general s-au cam păstrat GRUPELE MAJORE de la vechiul COR ISCO 88-la noul COR-ISCO 08 însă sunt unele excepții de care trebuie să ținem cont la încadrarea pe studii superioare sau nu .

OBSERVAȚIE : Vedem că la GRUPA MAJORĂ 1 și la GRUPA MAJORĂ 0 nu se face referire la nivelul de calificare, întrucât în cadrul acestora intervin alte elemente, ținând de natura muncii, considerate drept criterii de similaritate mai importante, cum ar fi decizia politică și atribuțiile de conducere, respectiv obligațiile militare.

CONCLUZII:
  • Deși noua clasificare COR – ISCO 08 nu mai face referire la nivelul de studii necesar, acesta se ia în considerare prin corelarea cu cel stabilit pentru ocupațiile prevăzute în clasificarea anterioară COR ISCO 88 (vezi tabelul de corespondența între COR vechi ISCO 88 – COR nou ISCO 08)
  • Noua Clasificare a Ocupațiilor din România (COR) aprobată prin OINS 856/2011 și OMMFPS 1832/2011 nu mai clasifică grupele majore în funcție de gradul de instruire (nivelul școlii absolvite), astfel încât putem întâlni la Grupa majoră 2 funcții care nu necesită studii superioare, după cum la Grupa majoră 3 putem întâlni funcții care necesită studii superioare.
  • În general funcțiile din grupa majoră 2 s-au păstrat și necesită studii superioare și acum, dar există și excepții pe care le analizăm prin prisma corespondenței dintre clasificarea veche și cea nouă.

sal.min.

Nici un comentariu

Lasati un mesaj