15.000 de euro pentru sisteme de incalzire, iluminare si izolatie termica. Cele mai importante detalii din Ghidul de finantare

0
1371

Ghidul de finantare destinat Programului „Casa Eficienta Energetic”, prin care solicitantii pot primi pana la 15.000 de euro de la stat, a fost publicat in Monitorul Oficial.

In cadrul programului, se ofera o finantare nerambursabila cuprinsa intre 40.000 de lei si 70.000 de lei, pentru fiecare proiect, suma fiind acordata in functie de procentul cu care, in urma imbunatatirilor aduse imobilului, a crescut eficienta energetica a cladirii.

„Finantarea nerambursabila se acorda pentru cresterea cu cel putin a unei clase energetice fata de nivelul prezentat in cererea de finantare, precum si in functie de incadrarea tuturor indicatorilor in pragurile de finantare descrise mai jos, fara a depasi 60% din costul total de investitie pentru implementarea masurilor de crestere a performantei energetice a cladirii”, se arata in Ghidul programului.

Cheltuieli eligibile in cadrul programului456723

 (1) Sunt considerate cheltuieli eligibile urmatoarele:

a) cheltuielile cu lucrarile de reabilitare termica a elementelor de anvelopa a cladirii privind:
* inlocuirea tamplariei exterioare existente, cu tamplarie termoizolanta;
* izolarea termica a elementelor de constructie exterioare opace (pereti exteriori, terase, invelitoarea sarpantei si alte elemente similare);
* izolarea termica a planseului peste sol si/sau peste ultimul nivel al cladirii;
b) cheltuielile cu lucrarile de instalare/reabilitare/modernizare a sistemelor de incalzire si de preparare si utilizare a apei calde de consum:
* cazane cu condensare; pompe de caldura, cu exceptia aparatelor de tip aer-aer (aparate de aer conditionat); * panouri solare termice;
* izolarea termica a conductelor de distributie si a unitatilor de acumulare;
* dotarea cu dispozitive de reglare pentru incalzirea si preparea apei calde de consum;
* inlocuirea, reablitarea componentelor instalatiei interioare (corpuri de incalzire, conducte, robinete, boilere, schimbatoare de caldura si alte elemente similare din componenta instalatiei de incalzire si preparare a apei calde de consum); c) cheltuielile pentru achizitionarea si montarea de sisteme de ventilare mecanica cu recuperare a caldurii (eficienta minima de recuperare a caldurii 75%);
d) cheltuielile cu lucrarile de reabilitare/modernizare a sistemului de iluminat aferent cladirii:

* inlocuirea corpurilor si/sau surselor de iluminat fluorescent si incandescent cu corpuri/surse cu tehnologie LED;
* utilizarea senzorilor de miscare/prezenta, acolo unde acestia se impun pentru economia de energie (poduri, mansarde, debarale) si dispozitive pentru reglarea nivelului de iluminat;
* programatoare orare pentru comanda instalatiilor de incalzire si racire;
e) cheltuielile aferente implementarii de elemente de tamplarie cu vitraj cu control solar sau sisteme de umbrire exterioara (obloane, jaluzele etc.) cu reglare manuala sau cu reglare automata inteligenta;
f) cheltuieli aferente altor interventii ocazionate de implementarea masurilor mentionate la lit. a)-e):
* cresterea etanseitatii la aer a anvelopei cladirii si la montarea tamplariei termoizolante;
* asigurarea continuitatii stratului etans la nivelul imbinarilor sau strapungerilor in anvelopa cladirii;
* repararea acoperisului tip terasa/sarpanta, inclusiv repararea sistemului de colectare a apelor meteorice de la nivelul terasei, respectiv a sistemului de colectare si evacuare a apelor meteorice la nivelul invelitoarei tip sarpanta;
* demontarea instalatiilor si a echipamentelor montate aparent pe fatadele/terasa cladirii, precum si montarea/remontarea acestora dupa efectuarea lucrarilor de interventie;
* refacerea finisajelor interioare in zonele de interventie;
* repararea trotuarelor de protectie, in scopul eliminarii infiltratiilor la infrastructura cladirii;
g) manopera si profitul, inclusiv TVA aferenta h) cheltuielile pentru elaborarea certificatului de performanta energetica si efectuarea auditului energetic inainte de interventie, elaborarea certificatului de performanta energetica si elaborarea raportului de implementare dupa interventie;
Autoritatea deconteaza pentru toate aceste cheltuieli pana la 1.500 lei;
(2) Cheltuielile indirecte si TVA aferenta acestora, cheltuielile pentru activitatile realizate in regie proprie, precum si toate cheltuielile care nu se regasesc la alin. (1), nu sunt eligibile.
(3) Sunt considerate cheltuieli eligibile doar cheltuielile efectuate dupa semnarea contractului de finantare, cu exceptia cheltuielilor cu obtinerea certificatului de performanta energetica si cu auditul energetic, efectuate inainte de interventie.
(4) Cheltuielile efectuate pentru achizitia de echipamente, aparate electronice, corpuri de iluminat sunt eligibile daca produsele achizitionate sunt noi.

Cine poate beneficia

Este considerat eligibil solicitantul care indeplineste urmatoarele conditii:
a) este persoana fizica cu domiciliul in Romania;

b) este proprietar/coproprietar al imobilului – constructie pentru care solicita finantare, astfel cum rezulta din extrasul de carte funciara; in cazul in care sistemul de producere a energiei regenerabile se amplaseaza pe una dintre anexele care deservesc imobilul constructie, solicitantul este proprietar/coproprietar al acesteia, astfel cum rezulta din extrasul de carte funciara; in situatia in care sistemul se amplaseaza pe teren, solicitantul trebuie sa fie proprietar/coproprietar/sa detina un drept de folosinta asupra imobilului-teren, astfel cum rezulta din extrasul de carte funciara;

c) are acordul tuturor coproprietarilor cu privire la implementarea proiectului, astfel cum rezulta din cererea de finantare, in situatia in care imobilul pe care se implementeaza proiectul este detinut in coproprietate;

d) imobilul pe care se implementeaza proiectul nu este afectat de sarcini in favoarea unei persoane juridice sau a unei entitati care desfasoara activitati economice, cu exceptia cazului in care este afectat de o ipoteca imobiliara; nu face obiectul unui litigiu in curs de solutionare la instantele judecatoresti, vreunei revendicari potrivit unei legi speciale sau dreptului comun sau al unei proceduri de expropriere pentru cauza de utilitate publica;

e) solicitantul si coproprietarii pot depune o singura cerere de finantare in cadrul programului pentru un imobil identificat cu numar cadastral; in cazul in care exista mai multi coproprietari asupra imobilului pentru care se solicita finantare, cererea de finantare va fi depusa doar de catre unul dintre acestia;

f) nu are obligatii restante la bugetul de stat si la bugetul local, conform legislatiei nationale in vigoare, la momentul depunerii dosarului de finantare;

g) isi da acordul cu privire la prelucrarea de catre Autoritate a tuturor datelor si informatiilor furnizate, precum si cu privire la transmiterea acestora catre terte institutii sau persoane juridice in vederea verificarii indeplinirii tuturor obligatiilor si clauzelor prevazute in ghid sau in scopul elaborarii de situatii si statistici;

h) nu a fost condamnat pentru infractiuni impotriva mediului, prin hotarare judecatoreasca definitiva.

(2) Nu este eligibil solicitantul care detine in proprietate un imobil format din teren cu una sau mai multe constructii, dintre care unele parti sunt comune, iar restul sunt proprietati individuale, pentru care se intocmesc o carte funciara colectiva si cate o carte funciara individuala.

In trecut s-au mai desfasurat programe similare. Unul dintre acestea s-a desfasurat inclusiv in 2019 si s-a numit Casa Verde. Prin intermediul acestuia, statul roman finanta instalarea de sisteme fotovoltaice, pentru generarea de energie electrica din surse total ecologice. Un altul, numit Casa Verde Plus, viza achizitionarea materialelor izolatoare organic-naturale, pentru a reduce consumul energetic al cladirilor.

Nici un comentariu

Lasati un mesaj