Termenul de valabilitate al cardurilor de sanatate, se prelungeste cu doi ani!

0
1543

De curând, cardul de sănătate a multor persoane a expirat. Conform unei hotărâri adoptate de către Guvern, termenul de valabilitate a cardurilor naționale de sănătate emise până la data de 31 iulie 2018, se prelungește de la 5 la 7 ani, și reglementează aceeași durată de valabilitate pentru toate cardurile emise după data respectivă.Acest lucru este posibil datorită certificatelor digitale înscrise pe cipurile cardurilor naționale de sănătate, care au o valabilitate de 7 ani, ceea ce va permite Platformei Informatice a Asigurărilor de Sănătate să recunoască valabilitatea cardurilor pentru un interval de încă doi ani după termenul inscripționat pe suprafața de plastic a documentelor emise înaintea datei de 31 iulie 2018.Prin același act normativ se prorogă pana la 1 ianuarie 2019 termenele prevăzute pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 – 2019.Măsura a fost adoptată deoarece se impune un interval suplimentar de pregătire a Platformei Informatice a Asigurărilor de Sănătate pentru testarea și implementarea soluțiilor informatice care să asigure funcționalitatea optimă a noilor prevederi ale Contractului-cadru”, potrivit unui comunicat al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.

descărcare (1)

 

Nici un comentariu

Lasati un mesaj