Municipiul Sebes a pus in dezbatere publica documentația tehnico-economică „Alimentare cu gaze naturale sat Răhău, Municipiul Sebeș” – faza Studiu de fezabilitate.

0
925
Municipiul Sebeş aduce la cunoştinţă cetăţenilor că a publicat pe
site-ul Primăriei Municipiului Sebeș documentația tehnico-economică
„Alimentare cu gaze naturale sat Răhău, Municipiul Sebeș”faza
Studiu de fezabilitate.
Conform prevederilor H.C.L. nr. 177/2015 privind aducerea la
cunoştinţă publică a documentaţiilor tehnico economice aferente
tuturor investiţiilor de pe raza administrativ teritorială a Municipiuluigaz
Sebeş, a H.G. nr.432/2021privind prelungirea stării de alertă pe
teritoriul României începând cu data de 13 aprilie 2021, precum și
stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea
și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
În conformitate cu adoptarea măsurilor de distanțare socială, a
limitării contactului dintre persoane, invităm pe toţi cei interesaţi să
consulte documentația, accesând linkul
https://www.primariasebes.ro/primaria/dezbateripublice/
și să ne transmită părerile și observațiile pe adresa
registratura@primariasebes.ro, până la data de 10.05.2021, inclusiv

Nici un comentariu