MUNICIPIUL SEBEȘ L-A EVOCAT PE DORIN PAVEL, FONDATORUL HIDROENERGETICII ROMÂNEȘTI

0
1026

Profesorul Dorin Pavel, membru de onoare post-mortem al Academiei de Ştiinţe Tehnice din România, născut în Sebeş, la 31 mai 1900, este una dintre marile personalități născute pe meleagurile noastre.

A trudit aproape 40 de ani pe şantiere şi peste 50 de ani la catedră. A desfășurat o activitate uriașă, elaborând schemele a 567 uzine hidroelectrice pe toate râurile ţării, incluzând datele tehnice și economice. A tipărit 22 de manuale şi cursuri, peste 150 de publicaţii, totalizând peste 11 mii de pagini cu numeroase figuri şi planşe. Activitatea teoretică a susţinut-o practic prin dezvoltarea Laboratorului academicianului Vâlcovici, iniţiind un Compartiment de Hidraulică, dar mai ales prin participarea în teren atât cu studenţii cât şi cu specialiştii. Cu o formaţie ştiinţifică fundamentală în domeniu, profesorul Dorin Pavel a abordat încă din tinereţe studiul hidroenergeticii în strânsă legătură cu activitatea practică, fiind direct implicat în realizarea unor proiecte care, pentru România de atunci, reprezentau o operă de pionierat. La baza realizărilor sale stă lucrarea lui Plan general de amenajare a forțelor hidraulice din România, întocmită în anul 1933, plan perfecționat și completat prin alte numeroase lucrări teoretice și practice de teren, care au dus la finalizarea obiectivelor hidroenergetice din țara noastră, toate incluzând, sub o formă sau alta și contribuția lui Dorin Pavel ca autor sau coautor al proiectelor și al lucrărilor efective de amenajare hidrotehnică a apelor de pe râurile Bârzava, Nera, Semenic, Timiș, Bistrița, Argeș, Lotru, Someș, Drăgan, Sebeș, Râul Mare, Olt și Dunăre.

În anul 1976, Dorin Pavel a publicat o importantă lucrare – Arhitectura apelor –, într-un tiraj de doar 1600 de exemplare, care s-a epuizat în scurt timp. Reeditarea acestei cărți, în anul 2015, la Editura Mega din Cluj Napoca, a fost inițiativa de excepție a doamnei dr. Monica Fomino, medic stomatolog în Limburg, Germania, nepoata de suflet a lui Dorin Pavel. Cartea a fost lansată în cadrul celei de-a XV-a Conferințe Internaționale multidisciplinare „Profesorul Dorin Pavel – fondatorul hidroenergeticii românești” la Sebeș.

Pentru prestigiul şi demnitatea pe care şi le-a creat printr-o muncă necurmată şi tenace, comparată cu stânca pe care şi-a amplasat barajele, pentru încrederea şi dragostea pe care a purtat-o mereu ştiinţei româneşti pe care a slujit-o cu credinţă, îl putem include pe profesorul Dorin Pavel –  fondatorul hidroenergeticii româneşti – în galeria marilor ingineri pe care i-a dat România: George (Gogu) Constantinescu, Anghel Saligny, Ilie Radu, Ion Ionescu, Dimitrie Leonida, Cristea Mateescu, Emil Prager, Dumitru Dumitrescu şi mulţi alţii.

A fost, prin excelență, un priceput tehnician, dar și un mare dascăl, un îndrăgostit de natură, un patriot adevărat, dar și un fin artist, un poet al apelor, nu numai un arhitect al lor – așa cum îl apreciază Dr. Radu Cărpinișianu, fiind recompensat cu numeroase premii, ordine și distincții pentru meritele didactice și contribuțiile tehnico-științifice.

Dorin Pavel este unul dintre puținii nepoți ai lui Lucian Blaga. S-a stins din viață la 6 iulie 1979, la București, dar își doarme somnul de veci în Lancrăm, alături de strămoși, de părinți și ilustrul său unchi, Lucian Blaga.

           Post-mortem, în anul 1995, i-a fost conferit titlul de „Cetățean de onoare” al Municipiului Sebeș. De asemenea, memoria profesorului este cinstită prin cele două busturi ridicate în incinta S.C. Electrocentrale S.A. și în centrul municipiului Sebeș; strada care pornește spre Valea Sebeșului îi poartă numele.

thumbnail

Nici un comentariu