ANUNŢ DEZBATERE PUBLICĂ

0
689

Municipiul Sebeş aduce la cunoştinţă cetăţenilor organizarea dezbaterii publice pentru obiectivul „Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială Mihail Kogălniceanu Sebeș, în vederea creșterii eficienței energetice”- faza Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (DALI).

Dezbaterea publică se desfășoară în conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 177/2015 privind aducerea la cunoştinţă publică a documentaţiilor tehnico-economice aferente tuturor investiţiilor de pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Sebeş.

În conformitate cu H.G. nr. 1090/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 octombrie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, îi invităm pe toţi cei interesaţi să consulte documentația, accesând link-ul https://www.primariasebes.ro/primaria/dezbateri-publice/ și să ne transmită punctul de vedere pe adresa registratura@primariasebes.ro, până la data de 08.11.2021, ora 8.00.

primaria-sebes

Nici un comentariu