SEBEȘUL A DEPUS PRIMA CERERE DE FINANȚARE ÎN CADRUL PROGRAMULUI NAŢIONAL DE INVESTIŢII „ANGHEL SALIGNY”

0
679

Municipiul Sebeș a depus prima sa cerere de finanțare pentru strazi-sebes-scaled-e1635923242831, în cadrul Programului Naţional de Investiţii „Anghel Saligny”. Valoarea totală a obiectivului de investiții este estimată a fi 18.1 milioane lei, valoarea nerambursabilă solicitată prin Programul Naţional de Investiţii „Anghel Saligny” este de 10 milioane lei, diferența urmând a fi asigurată de la bugetul local.Obiectivul de investiții denumit „Modernizare străzi: Tineretului, Arini, Zăvoi și Crângului din Municipiul Sebeș” are caracter integrat și cuprinde mai multe categorii de intervenții. Lucrările de drumuri includ modernizarea părții carosabile, realizarea de trotuare pietonale, accese la proprietăți, parcări, spații verzi, amenajarea intersecțiilor și racordurilor cu străzile laterale, asigurarea colectării și evacuării apelor pluviale, lucrări de siguranță rutieră, zone de recreere. Prin canalizația subterană de rețele se propune proiectarea de tubulatură subterană în vederea amplasării ulterioare a rețelelor edilitare, realizarea unei canalizații pentru rețele electrice, rețele de iluminat public și rețele de telecomunicații, în vederea trecerii acestora din distribuție aeriană în distribuție subterană. De asemenea, va fi reabilitată rețeaua de apă prin înlocuirea conductei existente, amplasarea de cămine de vane, montarea de hidranți de incendiu, realizarea de branșamente la locuințe, amplasarea de cămine pentru apometre la fiecare consumator și extinderea rețelei pe strada Arini. Va fi reabilitată și extinsă și rețeaua de canalizare menajeră. Se va realiza un sistem de iluminat public modern pe toate cele patru străzi.In prezent, acest obiectiv de investiții se află în procedură de achiziție publică, urmând ca valoarea solicitată prin această cerere de finanțare să fie rambursată Municipiului Sebeș, în cazul în care proiectul va fi declarat eligibil. Programul Naţional de Investiţii „Anghel Saligny” este gestionat de către Ministerul Dezvoltării, Administrației și Lucrărilor Publice.

Nici un comentariu