Primarul Dorin Nistor a semnat 4 noi contracte de finanțare nerambursabilă în valoare de 13 milioane lei

0
408

 

Încă patru contracte de finanțare nerambursabilă pentru proiecte cu valoare însumată de peste 13 de milioane de lei au fost semnate de primarul Sebeșului, Dorin Nistor, la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației din București.Astfel, patru clădiri publice în care se desfășoară servicii medicale, de învățământ și administrative vor fi reabilitate termic cu bani europeni.Valoarea însumată a proiectelor cu finanțare europeană nerambursabilă prin PNRR este de 13.762.412,08 lei.

Investiții la clădirea principală a Spitalului Municipal Sebeș

  1. Primul proiect vizează creșterea eficienței energetice a clădirii principale a Spitalului Municipal Sebeș.

Prin intermediul investiției se propune realizarea următoarelor tipuri de lucrări de creștere a eficienței energetice: îmbunătăţirea protecţiei termice la nivelul pereţilor exteriori ai clădirii prin montarea unui strat termoizolant suplimentar; izolarea pereţilor exteriori cu vată minerală ignifugată de faţadă de minim 10 cm grosime, amplasată pe suprafaţa exterioară a pereţilor existenţi, protejată cu o masă de şpaclu de minim 5 mm grosime şi tencuială silicatică structurată de minim 1,5 mm grosime.

 

Totodată, se vor realiza lucrări pentru echiparea cu stații de încărcare pentru mașini electrice, conform prevederilor Legii nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor (republicată) și lucrări de instalare de stații de încărcare rapidă pentru vehicule electrice aferente clădirilor publice (cu putere peste 22kW), cu două puncte de încărcare/stație.Realizarea intervențiilor de creștere a eficienței energetice propuse pentru clădire conduce la o reducere a consumului anual specific de energie finală pentru încălzire de 70% față de consumul anual specific de energie pentru încălzire înainte de investiție.

De asemenea, se va realiza reducerea consumului de energie primară și reduceri ale emisiilor de bioxid de carbon.Valoare maximă eligibilă: 1.327.338,40 euro / 6.534.088,74 lei.

Modernizarea Școlii Gimnaziale „Mihail Kogălniceanu”

  1. Cel de-al doilea proiect este destinate reabilitării și modernizării Școlii Gimnaziale „Mihail Kogălniceanu”, în vederea creșterii eficienței energetice.

Soluţiile recomandate pentru reducerea costurilor prin îmbunătăţirea performanţei energetice a clădirii sunt:

soluții de reabilitare / modernizare energetică pentru partea de construcții;

suplimentarea la pardoseala podului cu saltele de vata bazaltică având grosimea de 20 cm și înlocuirea soluției actuale de preparare a agentului termic (centrale termice cu combustibil gazos) cu solutii eficiente energetic de tip pompe de caldură;

montarea unor cronotermostate de ambianţă şi robinete cu actuator pe corpurile statice în fiecare incintă pentru reglarea sarcini termice în regim de iarnă/vară;

dotarea instalației de producere a apei calde menajere cu un sistem de panouri solare și rezervor bivalent;  achiziționarea și montarea de baterii cu fotocelulă care asigură un consum redus de apă caldă la grupurile sanitare;

înlocuirea sistemului de alimentare cu energie electrică de pe holuri și casa scării cu corpuri eficiente energetic, cu senzor de miscare; înlocuirea becurilor incadescente cu corpuri de iluminat cu tehnologie LED;

implementarea unei centrale electrice fotovoltaice CEF cu puterea instalată de 69,3kWp_60kW, care acoperă un autoconsum de aproximativ 100%;

înlocuire tablouri electrice conform normelor actuale cu prevederea de dispozitive de protecție la suprasarcină și scurtcircuit;

înlocuire corpuri de iluminat incandescente și cele cu tuburi fluorescente cu unele performante energetic având surse de lumina de tip LED;

realizare iluminat de securitate pentru evacuare și circulație;

montare proiectoare cu LED pe fațadă pentru îmbunatățirea iluminatului exterior;

montare instalație de detecție, semnalizare și alertare în caz de incendiu;

înlocuire circuite de alimentare ale camerelor de supraveghere video;

montare sistem antiefracție;

Realizarea intervențiilor de creștere a eficienței energetice propuse pentru clădire conduce la reducerea consumurilor energetice ale clădirii cu minim 50% din consumul anual de kWh/mp.

Total valoare maximă eligibilă: 832.668,40 euro / 4.098.976,73 lei.

Reabilitarea clădirii Psihiatrie din cadrul Spitalului Municipal Sebeș

  1. Al treilea contract semnat este cel referitor la proiectul de reabilitare termică a clădirii Psihiatrie, din cadrul Spitalului Municipal.

Lucrările avute în vedere pentru creșterea eficienței energetice a clădirii sunt:

lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii;

asigurarea unui nivel ridicat de etanşeitate la aer al clădirii, atât prin montarea adecvată a tâmplăriei termoizolante în anvelopa clădirii, cât şi prin aplicarea de tehnologii adecvate de reducere a permeabilităţii la aer a elementelor de anvelopă opace şi asigurarea continuităţii stratului etanş la nivelul anvelopei clădirii;

izolarea termică a faţadei – parte vitrată, prin înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, inclusiv a celei aferente accesului în clădirea publică, cu tâmplărie termoizolantă;

izolarea termică a faţadei – parte opacă, respectiv termoizolarea planşeului peste ultimul nivel în cazul existenţei şarpantei, cu sisteme termoizolante;

izolarea termică a pereţilor exteriori, conform soluţiei tehnice, în cazuri argumentate tehnic şi architectural;

asigurarea sistemului de încălzire și a sistemului de furnizare a apei calde de consum: montarea/repararea/înlocuirea instalației interioare de distribuție a agentului termic sau a apei calde de consum, inclusiv izolarea termică a acesteia, în scopul reducerii pierderilor de căldură, precum și montarea robinetelor automate de presiune diferențială, în scopul creșterii eficienței energetice a sistemului de încălzire prin autoreglarea termohidraulică a rețelei;

lucrări de reabilitare/modernizare a instalaţiilor de iluminat în clădiri – reabilitarea/modernizarea instalaţiei de iluminat;

înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent şi incandescent cu corpuri de iluminat cu eficienţă energetică ridicată şi durată mare de viaţă, inclusiv tehnologie LED pentru condiţii sporite de confort şi economie de energie;

instalarea de corpuri de iluminat cu senzori de prezenţă acolo unde acestea se impun pentru economie de energie;

instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice / termice pentru consum propriu, precum instalaţii cu panouri solare termice, instalaţii cu panouri  fotovoltaice;

montarea unor sisteme inteligente de contorizare, urmărire și înregistrare a consumurilor energetice sau, după caz, instalarea unor sisteme de management energetic integrat, precum sisteme de automatizare, control sau monitorizare, care vizează și fac posibilă economia de energie la nivelul sistemelor tehnice ale clădirii.

Realizarea intervențiilor de creștere a eficienței energetice propuse pentru clădire conduce la o reducere a consumului anual specific de energie finală pentru încălzire de 54% față de consumul anual specific de energie pentru încălzire înainte de renovarea clădirii, la reducerea consumului de energie primară cu 50% și la reducerea emisiilor de bioxid de carbon față de situația inițială.

Valoarea maximă eligibilă solicitată: 305.108,40 euro / 1.501.957,12 lei.

Reabilitarea și creșterea eficienței energetice a clădirii „Casa Weber”

  1. Cel de-al patrulea proiect vizează reabilitarea și creșterea eficienței energetice a clădirii „Casa Weber”. Sunt propuse următoarele tipuri de lucrări:

măsuri de creștere a eficienței energetice (cu asigurarea condițiilor de confort interior); includ lucrări de intervenție/activități aferente investiției de bază;

izolarea termică a fațadelor — parte vitrată, prin înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, inclusiv a celei aferente accesului în clădirea publică, cu tâmplărie eficientă energetic;

izolarea termică a fațadelor — parte opacă, pereți exteriori;

montarea/repararea/înlocuirea instalației interioare de distribuție a agentului termic sau a apei calde de consum, inclusiv izolarea termică a acesteia, în scopul reducerii pierderilor de căldură și masă, precum și montarea robinetelor automate de presiune diferențială, în scopul creșterii eficienței energetice a sistemului de încălzire prin autoreglarea termohidraulică a rețelei;

reabilitarea/modernizarea instalației de iluminat prin înlocuirea circuitelor de iluminat deteriorate sau subdimensionate;

înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent, inclusiv suplimentarea numărului acestora, după caz, cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață, inclusiv tehnologie LED, eventual echipate cu variatoare de culoare și senzori de mișcare acolo unde acestea se impun pentru condiții sporite de confort și economie de energie;

montarea echipamentelor de măsurare a consumurilor de energie din clădire pentru energie electrică și energie termică.

Realizarea intervențiilor de creștere a eficienței energetice propuse pentru clădire conduce la o reducere a consumului anual specific de energie finală pentru încălzire de 70% față de consumul anual specific de energie pentru încălzire înainte de renovarea clădirii, la reducerea consumului de energie primară cu 60% și la reducerea emisiilor de bioxid de carbon cu 56% față de situația existentă înainte de realizarea investiției.

dorin-nistor-semnare-contracte-finantare-nerambursabila-ian-2023

Nici un comentariu