Primăria Sebeș acorda ajutorul de încălzire în sezonul rece 2023-2024. Cererile se depun din 1 noiembrie. Condiții pentru beneficiari

0
728

Primăria Sebeș: Ajutorul de încălzire în sezonul rece 2023-2024. Primăria Municipiului Sebeș și Direcția Generală de Asistență Socială, Medicală și Comunitară Sebeș anunță condițiile de acordare a acestuia.

Din 1 noiembrie 2023 se preiau cereri pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie, pentru sezonul rece (1 noiembrie 2023 – 31 martie 2024).

Primăria Sebeș: Ajutorul de încălzire în sezonul rece 2023-2024. Condiții

Pot beneficia de acest drept:

 • familiile care realizează venituri lunare nete pe membru de familie de până la 1386 lei
 •  persoanele singure care realizează venituri nete lunare până la 2053 lei
 • care nu dețin bunurile cuprinse în Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului social.

Primăria Sebeș: Ajutorul de încălzire în sezonul rece 2023-2024. Documente necesare

Actele necesare pentru dosarul de ajutor de încălzire sunt:

 398053033_300460379600206_2348357022428246692_ncerere tip
 • actele de identitate ale persoanelor înscrise pe cerere (BI, CI, Carte provizorie, certificat naștere pentru copiii din familie cu vârsta de sub 14 ani)
 • dovada venitului net, aferent lunii anterioare depunerii cererii
 • declarație notarială în situația persoanelor adulte care nu realizează venituri în țară sau străinătate
 • act de proprietate, contract închiriere, comodat sau alte documente care atestă un drept de folosință asupra locuinței (după caz)

În cazul persoanelor care locuiesc la curte și nu dețin act de proprietate se va prezenta adeverință teren agricol, eliberată la cerere de Primăria Sebeș (cu sediul în Arini)

 • copie talon autoturism (după caz)
 • factură gaz și energie electrică (după caz).
 • adeverință cont IBAN pe numele titularului (doar pentru virarea în cont a ajutorului/ suplimentului cu lemne).

Primăria Sebeș: Ajutorul de încălzire în sezonul rece 2023-2024. Termen pentru depunerea documentelor

Documentele necesare acordării ajutorului se pot depune până cel târziu 20 noiembrie pentru a beneficia de această prestație cu data de 1 noiembrie 2023.

Programul de depunere a cererilor este de luni – joi: 9.00 – 16.30, la sediul Direcției Generale de Asistență Socială, Medicală și Comunitară Sebeș, situat în cartierul Aleea Lac, nr. 12, telefon 0258730611/ 0746092655.

 Primăria Sebeș: Ajutorul de încălzire în sezonul rece 2023-2024. Cine nu îl poate primi

Deținerea unuia dintre bunurile menționate mai jos conduce la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinței.

LISTA BUNURILOR  ce conduc la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinței

Bunuri imobile

 Clădiri sau alte spații locative în afara locuinței de domiciliu și a anexelor gospodărești
 • Terenuri de împrejmuire a locuințeiși curtea aferentă și alte terenuri intravilane care depășesc 1.000 mp în zona urbană și 2.000 mp în zona rurală

Bunuri mobile (în stare de funcționare)

 • Autoturism/autoturisme și/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10ani cu excepția celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului acestora sau persoanelor dependente precum și pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile
 • Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani
 • Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze
 • Șalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepția bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervația Biosferei ”Delta Dunării”
 • Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată
 • Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale
 • Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acționate hidraulic, mecanic sau electric
 • Depozite bancare
 • Depozite bancare cu valoare de peste 3000 lei
 • Terenuri /animale și/sau păsări
 • Suprafețe de teren, animale și păsări a căror valoare netă de producție anuală depășește suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie

Nici un comentariu