Municipiul Sebeș are în vedere rezolvarea problemelor comunităților marginalizate.

0
671

Municipiul Sebeș are în vedere rezolvarea problemelor comunităților marginalizate prin utilizarea instrumentului de dezvoltare teritorială propus de Comisia Europeană și anume Dezvoltarea Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității (DLRC). Este vorba de combaterea sărăciei și excluziunii sociale de la nivel urban și stimularea implicării comunităților în dezvoltarea locală. Dezvoltarea Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității (DLRC) este un instrument de dezvoltare teritorială propus de Comisia Europeană pentru perioada de programare 2014-2020 și continuat în perioada de programare 2021-2027 în vederea combaterii sărăciei și a excluziunii sociale de la nivel urban, prin stimularea implicării comunităților în dezvoltarea locală, prin formarea unui parteneriat local și implementarea unor Strategii de Dezvoltare Locală (SDL). Așadar, abordarea DLRC vizează mobilizarea și implicarea comunității dezavantajate și a organizațiilor locale, de la nivel urban, pentru a face pași concreți spre dezvoltarea lor într-un mod mai inteligent, mai durabil și favorabil incluziunii. În perioada de programare 2021-2027, în continuarea abordării din perioada de programare 2014-2020, la nivel urban, respectiv la nivelul orașelor/municipiilor cu populație de peste 20.000, prin DLRC se propune o abordare integrată în soluționarea problemelor cu care se confruntă comunitățile marginalizate, printr-o abordare multisectorială, realizată prin corelarea și asigurarea complementarității între investițiile în infrastructură de tip FEDR și măsurile soft de tip FSE. În acest sens, prin Grupul de Acțiune Locală, la Sebeș este în curs de elaborare Strategia de Dezvoltare Locală prin care se vor stabili prioritățile de investiții pentru care se va solicita finanțare nerambursabilă de la Uniunea Europeană. Invităm toate organizațiile și persoanele implicate și active să participe la întâlnirile organizate în comunitate astfel încât împreună să găsim cele mai bune soluții pentru rezolvarea unor probleme stringente ale zonelor marginalizate și defavorizate din municipiu. Detalii se pot obține pe e-mail : galsebes@yahoo.com și pe pagina www.galsebes.ro.sebes-overlay_lightblue-v3

Nici un comentariu