Din 6 Mai, incep inscrierile la gradinita!

0
2354

Din 6 mai începe, în acest an, reînscrierea copiilor care frecventează grădiniţa. Apoi, din 21 mai, la fiecare unitate de învăţământ, vor putea fi înscrişi copiii nou-veniţi, potrivit calendarului anunţat Ministerul Educaţiei Naţionale .

Potrivit MEN, după finalizarea procesului de reînscriere, se vor ocupa locurile libere în ordinea descrescătoare a grupelor de vârstă, astfel: grupa mare, grupa mijlocie şi grupa mică.

Dacă într-o unitate de învăţământ numărul cererilor de înscriere este mai mare decât numărul locurilor libere, vor fi aplicate, succesiv, criterii de departajare generale și criterii de departajare specifice.

Criteriile generale de departajare:

– existența unui document care dovedește că un copil este orfan de ambii părinți (situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți)

– existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte

– existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă

– existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului.

Dacă numărul cererilor de înscriere primite de la părinţi este mai mare decât numărul de locuri libere, repartizarea copiilor se face în ordinea descrescătoare a numărului de criterii de departajare cumulate de către fiecare copil: se repartizează întâi copiii care îndeplinesc trei dintre criterii, apoi cei cu două dintre criterii şi la final cei care îndeplinesc doar unul.

Criteriile specifice de departajare nu pot fi discriminatorii și nu pot include liste de preînscrieri. Pentru criteriile specifice stabilite, unitatea de învățământ va preciza documentele doveditoare pe care părintele trebuie să le depună în momentul completării/validării cererii-tip de înscriere. Criteriile specifice de departajare vor fi aplicate doar după epuizarea criteriilor generale.

La unităţile de învăţământ vor fi afişate următoarele informaţii:

– capacitatea instituţiei (numărul de copii pentru care a fost proiectată)

– numărul de locuri aprobat prin planul de şcolarizare pentru anul şcolar 2019-2020 (pe grupe de vârstă: mică, mijlocie, mare)

– criteriile generale şi criteriile specifice pentru înscrierea copiilor

– numărul de copii reînscrişi/înscrişi zilnic (în perioada stabilită) din totalul disponibil.

Cifra de școlarizare pentru învățământul preșcolar asigură cuprinderea tuturor copiilor în grădinițe, precizează MEN.

Ministerul Educației menționează că unităţile de învăţământ preșcolar privat au și obligaţia afişării la loc vizibil a informaţiilor privind statutul acestora: autorizate să funcţioneze provizoriu sau acreditate de Agenția pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Preuniversitar (ARACIP).

Acte necesare pentru înscrierea la grădiniţă

– copii după buletinele părinţilor

– adeverinţă de la locul de muncă părinţi

– copie şi original certificat de naştere copil

– sentinţa de divorţ – copie, unde este cazul

– certificat deces-copie, unde este cazul.

În prima zi de grădiniţă părinţii micuţilor vor trebui să aibă de la medicul de familie două analize: Aviz epidimiologic şi Exudat faringian. Exudatul faringian este valabil între 2 şi 7 zile, iar unele grădiniţe cer şi examen coproparazitologic şi coprobacteriologic. De aceea, este bine să vă interesaţi dacă la grădiniţa unde este înscris copilul sunt necesare analizele suplimentare.inscriei-gradinita

Nici un comentariu

Lasati un mesaj