ANUNȚ PRIVIND ACORDAREA TICHETELOR SOCIALE PE SUPORT ELECTRONIC PENTRU SPRIJIN EDUCAȚIONAL Program destinat copiilor preșcolari și elevi din învățământul de stat proveniți din familii defavorizate.

0
1312

Municipiul Sebeș anunță demararea  campaniei de acordare a tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional prin Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (POAD), în baza  OUG 133/07.08.2020.

Beneficiarii programului: conform actului normativ, de acest sprijin financiar beneficiază copiii cei mai dezavantajați din  învățământul de stat preșcolar, primar și gimnazial.  Valoarea nominală a unui tichet social este 500 lei/ an școlar.

Condiții de eligibilitate:

–        domiciliul/ reședința: Sebeș, Lancrăm, Petrești, Răhău;

–        venitul net lunar pe membru de familie realizat în luna iulie 2020 să fie de până la 284 lei, în cazul copiilor preșcolari;

–        venitul net lunar pe membru de familie realizat în luna iulie 2020 să fie de până la 1.115 lei, în cazul copiilor din învățământul de stat primar și gimnazial;

–        dovada înscrierii copilului la grădiniță sau școală.

Documente necesare:

–        cerere tip care poate fi descărcată de pe site-ul Direcției de Asistență Socială Sebeș: www.spas-sebes.ro;

–        acte identitate ale părinților/ reprezentantului legal, dacă este cazul;

–        documente din care rezultă calitatea de reprezentant legal, dacă este cazul;

–        certificatul de naștere al copilului;

–        acte doveditoare privind veniturile nete realizate de membrii familiei, eliberate de angajator sau de alte autorități competente, taloane de pensie/ mandate poștale de plată, extrase de cont bancar, decizii ori dispoziții de stabilire a drepturilor, după caz;

–        adeverință preșcolar/ elev eliberată de instituția de învățământ;

–        declarație notarială în situația în care nu se realizează venituri;

–        alte documente, după caz.

sprijin educationalDepunerea cererilor și a actelor doveditoare (original și copie) are loc în perioada 20 august- 4 septembrie, la sediul Direcției de Asistență Socială Sebeș, situat în cartierul Aleea Lac, nr.12.

Nici un comentariu

Lasati un mesaj